Dalešický a syn

montáže solárních panelů, tepelná čerpadla, expanzní nádoby

 

Kontakt

Galerie - ukázka naší práce

 

 Naše firma byla  20.12.2009 zaregistrována do programu alternativních zdrojů vytápění Zelená úsporám, je tedy možné využít výhodné dotace.

Dodáváme veškeré potřebné komponenty pro realizaci solárních systémů, tak i pro realizaci systémů s tepelným čerpadlem.

Z našich komponent sestavíte jak jednoduché a levné solární systémy, tak i komplexní a vysoce automatické sestavy.

 

Solární energie je energie, která dopadne za určitý čas na jednotku plochy.
Nejčastěji se používají jednotky kWh/m2.
Světelné záření ze slunce se přemění na absorberu v energii tepelnou (infračervené záření).
Tepelná energie je předána kapalině v trubkách absorberu a kapalinou dále vedena k jednotlivým spotřebičům. Za kapalinu se většinou používá mrazuvzdorná směs
(vodní roztok glykolu).
Z výše uvedených informací vyplývá, že nejdůležitější částí solárního systému je kolektor.
Kromě kolektorů je nutné vybavit systém i vhodnou regulací a hnací sadou (čerpadlo a pojistné prvky).

 

 

   

        www.weblight.cz   Sladký Spánek  Firmy Praha

 

 počet návštěv   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                       Vytvořila Šárka Dalešická